Praktische zaken

 
Schooltijden

Maandag t/m vrijdag 08:30 uur tot 12:00 uur & 13:00 uur tot 15:00 uur
Woensdag 08:30 uur tot 12:30 uur.
Vrijdagmiddag groep 1 t/m 3 vrij

TSO

Vanaf 12:00 uur zijn er toezichthouders aanwezig die de kinderen begeleiden bij het eten en het spelen tijdens de overblijf. Kinderen die niet overblijven zijn vanaf 12:45 uur weer welkom op het plein. Vanaf dan neemt een leerkracht het toezicht over.
 
  Vakanties

Elk jaar stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het vakantierooster definitief vast. Het rooster voor het schooljaar 2020-2021 kunt u via deze link downloaden en hieronder zien.
 
Herfst        12-10-2020       16-10-2021
Kerst   21-12-2020   01-01-2021
Voorjaar   22-02-2021   26-2-2021
Pasen   02-04-2021   05-04-2021
Mei   26-4-2021   07-05-2021
Hemelvaart   13-5-2021   14-5-2021
Pinksteren   24-5-2021   24-5-2021
Zomer (vroeg)   12-7-2021   20-08-2021
         
Sinterklaas (nm)   4-12-2021    
         
         


 
  Vrije dagen i.v.m. studiedagen

donderdag 1 oktober 2020
vrijdag 27 november 2020
dinsdag 9 februari 2021
maandag 1 maart 2021
donderdag 24 juni 2021Oud papier

De ouderraad zamelt voor school oud papier in. De opbrengsten komen ten goede aan de kinderen. Elke 2e zaterdag van de maand staat de oud papier container bij school. Lever uw oud papier dus in zodat de ouderraad mooie dingen kan blijven doen voor school.