TSO - Overblijven

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid voor de kinderen om over te blijven (tussenschoolse opvang).
 
De betaling van de TSO verloopt via een strippenkaart.
Een strippenkaart is af te nemen in de grootte van 10 overblijfmomenten en kost €10,00.  De kaarten kunnen tussen 12:00 uur en 12:10 uur gekocht worden op school.

Er zijn elke dag vaste overblijfouders aanwezig. Het is mogelijk om incidenteel overblijfouder te zijn.

Klik hier voor het draaiboek van de TSO (november 2023)