Aanmelden

Oriëntatie

Als potentiële school voor uw kind(eren) willen wij u graag een goede indruk geven van wat obs Azelo kan bieden en hoe wij ons onderwijs dagelijks inrichten. Op onze website  vindt u al veel informatie omtrent de gang van zaken op school.

Kennismaking

Wij vinden het erg leuk als u bij ons op school komt kijken. We geven u graag een rondleiding om u een impressie te geven van de dagelijkse gang van zaken en van de sfeer in de school. Uiteraard krijgt u de gelegenheid om al uw vragen te stellen. Wilt u een afspraak maken, neemt u dan contact op met school.

Open avond en open dag

In het voorjaar organiseren we een open avond en een open dag voor belangstellende ouders. Tijdens deze momenten zijn medewerkers, ouderraad, leerlingenraad, leden van de medezeggenschapsraad en overdag natuurlijk de leerlingen beschikbaar om u te begeleiden en te informeren. De datum wordt jaarlijks bekend gemaakt aan ouders met (bijna naar schoolgaande) kinderen. Ook wordt de datum via de lokale media bekend gemaakt.

Inschrijving

Door het aanmeldingsformulier in te vullen legt u het eerste contact om uw kind in te schrijven als nieuwe leerling op onze school, of dat u een oriënterend gesprek wenst.
Wanneer uw kind 3 jaar is geworden is het handig om hem/haar aan te melden op school, zo kunnen we goed anticiperen op het aantal leerlingen dat op school komt. Het is mogelijk dat de school verzoekt om extra informatie of een aanvullend intakegesprek. Het aanmeldingsformulier is niet de definitieve inschrijving. Daarvoor moet nog een tweetal formulieren ingevuld worden. Dit zijn de officiële inschrijvingsformulieren. Die kunnen wij u toesturen, of geven tijdens een gemaakte afspraak op school. 

Nieuwe leerlingen, die door verhuizing zijn komen wonen in de gemeente Hof van Twente en onze school willen gaan bezoeken, zijn van harte welkom. De school schrijft een leerling pas definitief in, als het onderwijskundig rapport van de vorige school, voorzien van alle eventuele onderzoekgegevens, in ons bezit is. Daaruit moet blijken, dat het kind het reguliere basisonderwijs kan volgen.

Aanmeldformulier

Met het invullen van deze pagina legt u het eerste contact om uw kind in te schrijven als nieuwe leerling op onze school, of dat u een oriënterend gesprek wenst.
Wanneer uw kind 3 jaar is geworden is het handig om hem/haar aan te melden op school, zo kunnen we goed anticiperen op het aantal leerlingen dat op school komt.

Let op, dit is niet de definitieve inschrijving.
Daarvoor moet nog een tweetal formulieren ingevuld worden. Dit zijn de officiële inschrijvingsformulieren. Die kunnen wij u toesturen, of geven tijdens een gemaakte afspraak op school. 

Na het ontvangen van dit formulier, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
Wilt u al eens eerder komen kijken in Azelo? Dat kan, neemt u dan contact op voor het maken van een afspraak.

S.v.p. alle *velden invullen, anders kunt het formulier niet versturen.
Persoonsgegevens leerling
Contactgegevens
Verzenden
Om spam te voorkomen vragen wij u om onderstaande code over te nemen.
reload
* Verplichte velden