Privacy

Op onze website wordt onder andere leerlingenwerk en foto's van activiteiten geplaatst. Hierbij letten wij op de volgende punten:
  • Bij publicatie van leerlingenwerk en/of foto's worden geen achternamen vermeld.
  • Bij publicatie van informatie zal persoonlijke informatie worden weggelaten.
  • Bij publicatie van informatie waar een betrokkene bezwaar tegen maakt, zal de sitebeheerder deze informatie op verzoek verwijderen.
  • Publicatie van foto's en/of teksten voor andere doeleinden zijn niet toegestaan.

Ouders / verzorgers worden in de gelegenheid gesteld om tegen publicatie van werk gemaakt door hun kinderen en / of foto's waar hun kinderen opstaan, bezwaar te maken. Indien u hiertegen bezwaar maakt, neemt u dan contact op met de locatiedirecteur.