Praktische zaken

 
Schooltijden

Vanaf 12:00 uur zijn er toezichthouders aanwezig die de kinderen begeleiden bij het eten en het spelen tijdens de overblijf. Kinderen die niet overblijven zijn vanaf 12:45 uur weer welkom op het plein. Vanaf dan neemt een leerkracht het toezicht over.
maandag t/m vrijdag 08:30 tot 12:00 | vrijdagmiddag groep 1 t/m 3 vrij. 
  Vakanties

Elk jaar stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad het vakantierooster definitief vast. Het rooster voor het schooljaar 2019-2020 kunt u via deze link downloaden en hieronder zien.


 
   Vrije dagen i.v.m. studiedagen

donderdag 10 oktober 2019
vrijdag 6 december 2019
woensdag 5 februari 2020
donderdag 8 april 2020
dinsdag 2 juni 2020Oud papier

De ouderraad zamelt voor school oud papier in. De opbrengsten komen ten goede aan de kinderen. Elke 2e zaterdag van de maand staat de oud papier container bij school. Lever uw oud papier dus in zodat de ouderraad mooie dingen kan blijven doen voor school.