Buitenschoolse opvang (BSO)

In Azelo is er mogelijkheid voor buitenschoolse opvang (BSO). Op dit moment zijn er te weinig kinderen die hier gebruik van maken, dat betekent dat er geen BSO in Azelo zelf is. De kinderen gaan voor de BSO naar Delden, want het Maantje is onderdeel van La Luna Kinderopvang. De kinderen die van de BSO gebruik maken worden bij school opgehaald en naar Delden vervoerd. Als er in de (nabije) toekomst meer kinderen zijn die gebruik willen maken van BSO, dan wordt opnieuw bekeken of de BSO in Azelo kan worden gefaciliteerd. 

www.bsolaluna.nl