TSO - Overblijven

Download het volledige reglement (oktober 2014)

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er de mogelijkheid voor de kinderen om over te blijven (tussenschoolse opvang).
 
Bij de betaling van de TSO is er keuze tussen een abonnement en een strippenkaart. Een abonnement kost €80 per kind per schooljaar. Een strippenkaart is af te nemen in de grootte van 10 overblijfmomenten en kost €10,00.  Er zijn vaste overblijfouders aanwezig. Het is mogelijk om incidenteel overblijfouder te zijn.

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u een brief met alle informatie over de TSO.
 
Voor vragen kunt u terecht bij onze overblijfcoördinator, mevrouw Annet Jansen. 

Contact: tso@obsazelo.nl